Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden

Auteurs : Jan H. Kamphuis, Hilde M. Geurts

Gepubliceerd in: Handboek psychopathologie deel 2

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Psychodiagnostiek wordt doorgaans ondernomen wanneer men aanvullende informatie nodig heeft om tot klinische beslissingen te komen. Het gaat daarbij vaak om beslissingen die belangrijk kunnen ingrijpen in het leven van mensen: beslissingen met betrekking tot evaluatie (bijv. voor strafverlof), plaatsing (voor poliklinische of klinische behandeling) of indicatiestelling. De opdrachtgever zal een beeld van het functioneren en de klachten van de cliënt willen krijgen, begrijpen hoe bepaald probleemgedrag verklaard en in stand gehouden wordt, voorspellen hoe het zich zal ontwikkelen, of weten wat er aan te doen is. Met andere woorden: men wenst verheldering/onderkenning, verklaring, predictie of indicatiestelling van het psychologisch onderzoek (De Bruijn e.a., 2003; Vertommen, Ter Laak & Bijttebier, 2002). Goede diagnostiek wordt aangestuurd door een heldere vraagstelling op een of meer van deze gebieden. De diagnosticus gaat vervolgens – net als bij ander empirisch onderzoek – op basis van zijn voorlopige hypothesen hoogwaardige instrumenten selecteren die optimaal inzicht kunnen geven in de betrokken vraagstelling, er data mee verzamelen en er zijn hypothesen mee toetsen, om ten slotte één en ander in een verslag neer te leggen en terug te koppelen. Dit wordt wel aangeduid als de diagnostische cyclus (zie Van Strien, 1986; De Bruijn e.a., 2003).
Literatuur
go back to reference Arrindell, W.A.& Ettema, H. (1981). Handleiding bij de multidimensionele psychopathologieindicator. Lisse: Swets & Zeitlinger. Arrindell, W.A.& Ettema, H. (1981). Handleiding bij de multidimensionele psychopathologieindicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelsohn, M., Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571.PubMedCrossRef Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelsohn, M., Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571.PubMedCrossRef
go back to reference Bouma, A., Mulder, J.& Lindeboom, J. (2002). Neuropsychologische diagnostiek. Handboek. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bouma, A., Mulder, J.& Lindeboom, J. (2002). Neuropsychologische diagnostiek. Handboek. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Brickenkamp, R. (1981). Test d2: Aufmerksamkeits-Belastungs-Test (Handanweisung). Göttingen: Verlag für Psychologie & C.J. Hofrege. Brickenkamp, R. (1981). Test d2: Aufmerksamkeits-Belastungs-Test (Handanweisung). Göttingen: Verlag für Psychologie & C.J. Hofrege.
go back to reference Bruijn, de, E.E.J., Ruijssenaars, A. J. J.M., Pameijder, N.K. & Aarle, E.J.M. van (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven: Acco. Bruijn, de, E.E.J., Ruijssenaars, A. J. J.M., Pameijder, N.K. & Aarle, E.J.M. van (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven: Acco.
go back to reference Butcher, J.N., Dahlstrom, W.G., Graham, J.R., Tellegen, A. & Kaemmer, B. (1989).MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2): Manual for administration and scoring. Minneapolis: University of Minnesota Press. Butcher, J.N., Dahlstrom, W.G., Graham, J.R., Tellegen, A. & Kaemmer, B. (1989).MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2): Manual for administration and scoring. Minneapolis: University of Minnesota Press.
go back to reference Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed). New York: Harper & Row. Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed). New York: Harper & Row.
go back to reference Derksen, J. J.L., Sloore, H.& Mey, H.R.A. de (1993).MMPI-2: Handleiding bij afname, scoring en interpretatie. Nijmegen: Pen Publisher. Derksen, J. J.L., Sloore, H.& Mey, H.R.A. de (1993).MMPI-2: Handleiding bij afname, scoring en interpretatie. Nijmegen: Pen Publisher.
go back to reference Eurelings-Bontekoe, E.H.M.& Snellen, W.M. (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. Eurelings-Bontekoe, E.H.M.& Snellen, W.M. (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van & Groot, C.J. (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland, Deel I en II: Testbeschrijvingen. Amsterdam/Assen:NIP/Van Gorcum. Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van & Groot, C.J. (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland, Deel I en II: Testbeschrijvingen. Amsterdam/Assen:NIP/Van Gorcum.
go back to reference Evers, A., Zaal, J.N. & Evers A.N. (2002). Ontwikkelingen in het testgebruik van Nederlandse psychologen. De Psycholoog, 2, 54–61. Evers, A., Zaal, J.N. & Evers A.N. (2002). Ontwikkelingen in het testgebruik van Nederlandse psychologen. De Psycholoog, 2, 54–61.
go back to reference Exner, J.E., Jr. (1993). The Rorschach: A comprehensive system: 1. Basic foundations. New York: John Wiley. Exner, J.E., Jr. (1993). The Rorschach: A comprehensive system: 1. Basic foundations. New York: John Wiley.
go back to reference Finn, S.E. & Tonsager, M.E. (1992). Therapeutic effects of providing MMPI-2 test feedback to college students awaiting therapy. Psychological Assessment, 4, 278–287.CrossRef Finn, S.E. & Tonsager, M.E. (1992). Therapeutic effects of providing MMPI-2 test feedback to college students awaiting therapy. Psychological Assessment, 4, 278–287.CrossRef
go back to reference Graaf, A. de & Deelman, B.G. (1991). Cognitieve screening test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Graaf, A. de & Deelman, B.G. (1991). Cognitieve screening test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Groenestijn, M.A.C. van, Akkerhuis, G.W., Kupka, R.W., Schneider, N. & Nolen, W.A. (1999). Gestructureerd klinisch interview voor de vaststelling van DSM-IV as-1-stoornissen. Lisse: Swets & Zeitlinger. Groenestijn, M.A.C. van, Akkerhuis, G.W., Kupka, R.W., Schneider, N. & Nolen, W.A. (1999). Gestructureerd klinisch interview voor de vaststelling van DSM-IV as-1-stoornissen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Hammes, J.G.W. (1997). De Stroop Kleur-Woord Test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Hammes, J.G.W. (1997). De Stroop Kleur-Woord Test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Kamphuis, J.H., Finn, S.E. (2002). Incorporating base rate information in daily clinical decision making. In James N. Butcher (Ed.), Clinical personality assessment: Practical approaches (pp. 257–268). New York: Oxford University Press. Kamphuis, J.H., Finn, S.E. (2002). Incorporating base rate information in daily clinical decision making. In James N. Butcher (Ed.), Clinical personality assessment: Practical approaches (pp. 257–268). New York: Oxford University Press.
go back to reference Koeter, M.W. J.& Ormel, J. (1991). General health questionnaire: Nederlandse bewerking. Lisse: Swets & Zeitlinger. Koeter, M.W. J.& Ormel, J. (1991). General health questionnaire: Nederlandse bewerking. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Lezak, M.D., Howieson, D.B.& Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press. Lezak, M.D., Howieson, D.B.& Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press.
go back to reference Linszen, D., Haan, L. de, Kuipers, T.& Dingemans, P. (1994). Gestructureerd klinisch interview voor de positieve en negatieve syndroomschaal (SCI-PANNS). Amsterdam: Academisch Medisch Centrum, Divisie Psychiatrie. Linszen, D., Haan, L. de, Kuipers, T.& Dingemans, P. (1994). Gestructureerd klinisch interview voor de positieve en negatieve syndroomschaal (SCI-PANNS). Amsterdam: Academisch Medisch Centrum, Divisie Psychiatrie.
go back to reference Luteijn, F.& Barelds, D.P.H. (2003).NPST: Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteijn, F.& Barelds, D.P.H. (2003).NPST: Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Luteijn, F. & Bouman, T.K. (1988). De validiteit van Beck’s Depression Inventory. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 43, 340–343. Luteijn, F. & Bouman, T.K. (1988). De validiteit van Beck’s Depression Inventory. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 43, 340–343.
go back to reference Luteijn, F.& Kok, A.R. (1985).NVM: Nederlandse Verkorte MMPI. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteijn, F.& Kok, A.R. (1985).NVM: Nederlandse Verkorte MMPI. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Luteijn, F., Starren, J.& Dijk, H. van (1985). Handleiding bij de NPV. Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteijn, F., Starren, J.& Dijk, H. van (1985). Handleiding bij de NPV. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Luteijn, F.& Ploeg, F.A.E. van der (1983). Groninger Intelligentie Test. Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteijn, F.& Ploeg, F.A.E. van der (1983). Groninger Intelligentie Test. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Maesschalck, C. & Vertommen, H. (1997). Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen: Een overzicht van Nederlandstalige instrumenten aansluitend bij de DSM-classificatie en bij andere benaderingen. Diagnostiekwijzer, 4, 176–199. Maesschalck, C. & Vertommen, H. (1997). Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen: Een overzicht van Nederlandstalige instrumenten aansluitend bij de DSM-classificatie en bij andere benaderingen. Diagnostiekwijzer, 4, 176–199.
go back to reference Meyer, G.J., Finn, S.E., Eyde, L.D., Kay, G.G., Moreland, K.L., Dies, R. R., Eisman, E.J., Kubiszhyn, T.W. & Reed, G.M. (2001). Psychological testing and psychological assessment: A review of evidence and issues. American Psychologist, 56, 128–165.PubMedCrossRef Meyer, G.J., Finn, S.E., Eyde, L.D., Kay, G.G., Moreland, K.L., Dies, R. R., Eisman, E.J., Kubiszhyn, T.W. & Reed, G.M. (2001). Psychological testing and psychological assessment: A review of evidence and issues. American Psychologist, 56, 128–165.PubMedCrossRef
go back to reference Morgan, C.D. & Murray, H.A. (1935). A method for investigating phantasies: The Thematic Apperception Test. Archives of Neurology and Psychiatry, 34, 289–306.CrossRef Morgan, C.D. & Murray, H.A. (1935). A method for investigating phantasies: The Thematic Apperception Test. Archives of Neurology and Psychiatry, 34, 289–306.CrossRef
go back to reference Ploeg, H.M. van der (2000). Handleiding bij de zelf-beoordelingsvragenlijst ZBV. Lisse: Swets & Zeitlinger. Ploeg, H.M. van der (2000). Handleiding bij de zelf-beoordelingsvragenlijst ZBV. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Ponds, R. & Hendriks, M. (2004). Methoden in de neuropsychologische diagnostiek. In B. Deelman, P. Eling, E. de Haan & E. van Zomeren (red.), Klinische neuropsychologie (pp. 63–81). Amsterdam: Boom. Ponds, R. & Hendriks, M. (2004). Methoden in de neuropsychologische diagnostiek. In B. Deelman, P. Eling, E. de Haan & E. van Zomeren (red.), Klinische neuropsychologie (pp. 63–81). Amsterdam: Boom.
go back to reference Reitan, R.M. (ongedateerd). Instructions and procedures for administrating the psychological test battery used at the Neuropsychology Laboratory, Indiana University Medical Center. Indianapolis: Indiana University Medical Center (ongepubliceerd rapport). Reitan, R.M. (ongedateerd). Instructions and procedures for administrating the psychological test battery used at the Neuropsychology Laboratory, Indiana University Medical Center. Indianapolis: Indiana University Medical Center (ongepubliceerd rapport).
go back to reference Robertson, I.H.& Nimmo-Smith, I. (1998). Test for every day attention for children. Lisse: Swets & Zeitlinger. Robertson, I.H.& Nimmo-Smith, I. (1998). Test for every day attention for children. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Robins, L.N., Marcus, L., Reich, W. e.a. (1996). Diagnostic interview schedule, version IV. St. Louis: Department of Psychiatry, Washington School of Medicine. Robins, L.N., Marcus, L., Reich, W. e.a. (1996). Diagnostic interview schedule, version IV. St. Louis: Department of Psychiatry, Washington School of Medicine.
go back to reference Saan, R. J.& Deelman, B.G. (1986). De 15-woordentest A en B (een voorlopige handleiding). Groningen: Afdeling Neuropsychologie, AZG. Saan, R. J.& Deelman, B.G. (1986). De 15-woordentest A en B (een voorlopige handleiding). Groningen: Afdeling Neuropsychologie, AZG.
go back to reference Schmand, B., Lindeboom, J.& Harskamp, F. van (1992). De Nederlandse leestest voor volwassenen. Lisse: Swets & Zeitlinger. Schmand, B., Lindeboom, J.& Harskamp, F. van (1992). De Nederlandse leestest voor volwassenen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Schreurs, P. J.G., Willige, G. van der, Brosschot, J.F., Tellegen, B. & Graus, G.M.H. (1993). De Utrechtse Coping Lijst: UCL. Lisse: Swets & Zeitlinger. Schreurs, P. J.G., Willige, G. van der, Brosschot, J.F., Tellegen, B. & Graus, G.M.H. (1993). De Utrechtse Coping Lijst: UCL. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Smid, W. & Kamphuis, J.H. (2005). Enige bedenkingen en vraagtekens bij de Dynamische Theoriegestuurde Profielinterpretatie. De Psycholoog, 2, 71–75. Smid, W. & Kamphuis, J.H. (2005). Enige bedenkingen en vraagtekens bij de Dynamische Theoriegestuurde Profielinterpretatie. De Psycholoog, 2, 71–75.
go back to reference Sonneville, L.M.J. de (1999). Amsterdam Neuropsychological tasks: A computer aided assessment program. In B.P.L.M. den Brinker, P. J. Beek, A.N. Brand, S. J. Maarse & L.J.M. Mulder (Eds.), Computers in psychology, volume 6: Cognitive ergonomics, clinical assessment and computer-assisted learning (pp. 187–203). Lisse: Swets & Zeitlinger. Sonneville, L.M.J. de (1999). Amsterdam Neuropsychological tasks: A computer aided assessment program. In B.P.L.M. den Brinker, P. J. Beek, A.N. Brand, S. J. Maarse & L.J.M. Mulder (Eds.), Computers in psychology, volume 6: Cognitive ergonomics, clinical assessment and computer-assisted learning (pp. 187–203). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Spitzer, R.L., Williams, J.B.W., Gibbon, M. & First, M. (1992). The structured clinical interview for DSM-III-R (SCID). 1. History, rationale, and description. Archives of General Psychiatry, 49, 624–629.PubMedCrossRef Spitzer, R.L., Williams, J.B.W., Gibbon, M. & First, M. (1992). The structured clinical interview for DSM-III-R (SCID). 1. History, rationale, and description. Archives of General Psychiatry, 49, 624–629.PubMedCrossRef
go back to reference Streiner, D.L. (2003). Diagnosing tests: Using and misusing diagnostic and screening tests. Journal of Personality Assessment, 81, 209–219.PubMedCrossRef Streiner, D.L. (2003). Diagnosing tests: Using and misusing diagnostic and screening tests. Journal of Personality Assessment, 81, 209–219.PubMedCrossRef
go back to reference Strien, P. J. van (1986). Praktijk als wetenschap: Methodologie van het sociaal wetenschappelijk handelen. Assen: Van Gorcum. Strien, P. J. van (1986). Praktijk als wetenschap: Methodologie van het sociaal wetenschappelijk handelen. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Vertommen, H., Laak, J. ter & Bijttebier, P. (2002). Het diagnostisch proces. Diagnostiekwijzer, 5, 4–16. Vertommen, H., Laak, J. ter & Bijttebier, P. (2002). Het diagnostisch proces. Diagnostiekwijzer, 5, 4–16.
go back to reference Vervaeke, A.C. & Emmelkamp, P.M.G. (1998). Treatment selection: What do we know? European Journal of Psychological Assessment, 14, 50–59.CrossRef Vervaeke, A.C. & Emmelkamp, P.M.G. (1998). Treatment selection: What do we know? European Journal of Psychological Assessment, 14, 50–59.CrossRef
go back to reference Vollema, M. & Rijn, D. van (2003). Het meten van psychopathologie en cognitieve stoornissen in de cognitieve neuropsychiatrie. In P. Eling, E. de Haan, R. Hijman & B. Schmand (red.), Cognitieve neuropsychiatrie (pp. 46–92). Amsterdam: Boom. Vollema, M. & Rijn, D. van (2003). Het meten van psychopathologie en cognitieve stoornissen in de cognitieve neuropsychiatrie. In P. Eling, E. de Haan, R. Hijman & B. Schmand (red.), Cognitieve neuropsychiatrie (pp. 46–92). Amsterdam: Boom.
go back to reference Vos, P.G. (1988). Bourdon Vos: Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Vos, P.G. (1988). Bourdon Vos: Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Watkins, C.E., Campbell, V.L., Nieberding, R. & Hallmark, R. (1995). Contemporary practice of psychological assessment by clinical psychologists. Professional Psychology: Research & Practice, 26, 54–60.CrossRef Watkins, C.E., Campbell, V.L., Nieberding, R. & Hallmark, R. (1995). Contemporary practice of psychological assessment by clinical psychologists. Professional Psychology: Research & Practice, 26, 54–60.CrossRef
go back to reference Wechsler, D. (2000).WAIS-III. Technische handleiding. Nederlandstalige bewerking. Lisse: Swets & Zeitlinger. Wechsler, D. (2000).WAIS-III. Technische handleiding. Nederlandstalige bewerking. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Wood, J.M., Garb, H.N., Lilienfeld, S.O. & Nezworski, M.T. (2002). Clinical assessment. Annual Review of Psychology, 53, 519–543.PubMedCrossRef Wood, J.M., Garb, H.N., Lilienfeld, S.O. & Nezworski, M.T. (2002). Clinical assessment. Annual Review of Psychology, 53, 519–543.PubMedCrossRef
go back to reference Zee, K.I. van der & Sanderman, R. (1996). Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36: Een handleiding. Groningen: Noordelijk centrum voor gezondheidsvraagstukken. Zee, K.I. van der & Sanderman, R. (1996). Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36: Een handleiding. Groningen: Noordelijk centrum voor gezondheidsvraagstukken.
Metagegevens
Titel
1 Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden
Auteurs
Jan H. Kamphuis
Hilde M. Geurts
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9244-5_1