Skip to main content
main-content

26-07-2016 | Nieuws

‘Niet in problemen denken bij behoeftegestuurd verplegen’

Het formuleren van verpleegkundige problemen past in de visie van diagnosegestuurd verplegen. In de visie van behoeftegestuurd verplegen, zoals in het model Zorgleefplan van Actiz, is het juist niet de bedoeling om in problemen te denken. Daar gaat het om de vraag hoe de zorgvrager zijn leven zo goed mogelijk kan voortzetten. Dat schrijven de auteurs van het boek Verpleegkunde voor mbo.

In het hoofdstuk Verzamelen van gegevens en vaststellen van verpleegkundige diagnosen schrijft Wupke Boog dat bij het uitgaan van de wensen en behoeften van de zorgvrager, de vraag steeds moet zijn: ‘Wat zijn binnen een levensdomein de onderwerpen die voor deze zorgvrager belangrijk zijn, gezien de persoon die hij is en het leven dat hij wil leiden, gezien de mogelijkheden en beperkingen van zijn (gezondheids)situatie?’

Het proces om verpleegkundige diagnosen vast te stellen, noemt men ook wel diagnostisch redeneren. Hiervoor moet je een aantal besluitvormingsstappen doorlopen. Bij dit proces kun je gebruikmaken van het VAKK-model.

Verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens voor de verpleegkundige diagnose, staat in het eerste deel van dit hoofdstuk beschreven. Je kunt hierbij veel bronnen gebruiken, zoals de zorgvrager, zijn naasten, andere hulpverleners, de al bestaande verslaglegging over de zorgvrager en vakliteratuur, richtlijnen en protocollen.

Analyse

Bij de analyse interpreteer je vervolgens de verzamelde gegevens en beoordeel je welke gegevens met elkaar samenhangen. Dit doe je door: de symptomen of verschijnselen te clusteren (S); conclusies te trekken door jezelf af te vragen welke namen (P) van verpleegkundige diagnosen in eerste instantie bij je opkomen; mogelijke oorzakelijke of gerelateerde factoren (E) te inventariseren.

Het interpreteren en clusteren van de gegevens doe je eigenlijk voortdurend. Soms kom je heel beredeneerd tot een verpleegkundige diagnose, maar de diagnose kan ook door intuïtie worden ingegeven.

Meer hierover is te lezen in Verpleegkunde voor mbo

Aanbevolen

2016 | Boek

Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde

Deze nieuwe druk sluit aan op Bachelor Nursing 2020. In dit boek wordt aandacht besteed aan de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg en het verpleegkundig beroep.

Aanbevolen

2016 | Boek

Handboek EVV en GVP

Dit handboek biedt een theoretische basis aan alle verzorgenden die werken of gaan werken als EVV, contactverzorgende, zorgcoördinator of GVP.

De EVV (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en diens na

Aanbevolen

2016 | hbo | Boek

De werkbegeleider in zorg en welzijn

Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's

Dit boek biedt praktische handvatten in begeleidingsmethodieken, beoordelings -en toetsvormen. Het daagt de professional uit om kritisch naar zichzelf te kijken en de eigen valkuilen bij coaching, toetsen en beoordelen te herkennen.
Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.

BSL Verpleegkundige Totaal

BSL Verpleegkundige Totaal bevat de juiste bouwstenen voor de ontwikkeling van de verpleegkundigen in uw organisatie. Dit complete pakket stelt verpleegkundigen en verzorgenden in staat om snel en makkelijk toegankelijk een antwoord te vinden op praktijkvragen, om hun kennis te toetsten of verdieping te zoeken bij al bestaande kennis.