Skip to main content
main-content

BSL

02-01-2019 | E-learning

Signaleren van beroepslongziekten

Het doel van deze gratis e-learning is beroepslongziekten vroegtijdig te signaleren, zodat tijdig maatregelen kunnen worden ingezet in samenwerking met andere (arbo)professionals.

17-07-2018 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Duizeligheid: van klacht tot therapie

In deze e-learning ligt de nadruk op de diagnostiek: wat voor soort duizeligheid is aanwezig en wat is daar mogelijk een oorzaak voor?

01-11-2018 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Deze e-learning  vergroot uw basiskennis over SOLK en leert u hoe u structuur en prioritering aan kunt brengen in het consult.

14-12-2017 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Erectiele disfunctie

Deze e-learning gaat over de diagnostiek en therapie van erectieproblemen of -stoornissen.

02-11-2017 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Knieklachten: van klacht tot therapie

Deze e learning gaat over de diagnostiek en therapie van knieklachten bij de oudere patiënt.

03-08-2017 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Bariatrische chirurgie voor de huisarts

In deze e-learning leert u wat de indicaties en de voor- en nadelen zijn van bariatrie.

12-12-2016 | E-learning

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

In deze e-learning wordt een allergie voor insectengif behandeld.
Wanneer is er sprake van insectengifallergie en wanneer spreken we
nog over een ‘normale reactie’ op een insectensteek?

ALK

12-12-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

In deze e-learning leert de huisarts over etiologie en behandelingsmogelijkheden om de incontinentiezorg te verbeteren.

11-08-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Zorg rond het levenseinde: palliatieve sedatie

Waar moet de huisarts op letten bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van palliatieve sedatie? Wat zijn refractaire symptomen? 

19-10-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

ADHD bij kinderen

Deze e-learning zal aan de hand van de NHG-Standaard ADHD bij kinderen de diagnostiek en behandeling bespreken, zodat u als huisarts kunt bepalen wat u in uw praktijk aan deze kinderen kunt en wilt bieden.

28-07-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

In deze e-learning krijgt u handvatten aangereikt om PMR te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen. Tevens worden valkuilen bij diagnostiek en therapie behandeld.

14-06-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Atriumfibrilleren

Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren onder controle bij de cardioloog. In het kader van substitutie worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren steeds vaker terugverwezen naar de huisarts.

31-03-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2

In deze e-learning geven auteurs Hans van Wijland (kaderhuisarts diabetes) en Corien Maljaars (diëtist) informatie over voedingswetenschap, specifieke voedingsmiddelen en voedingspatronen die voor de diabetespatiënt geschikt zijn.

09-02-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Uw jaarrekening lezen

Samen met de VvAA is deze e-learning over het leren lezen van uw jaarrekening ontwikkeld.

10-01-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Vallen bij ouderen

In deze e-learning helpt kaderhuisarts ouderen Karen van Eijk de huisarts stap voor stap in de valanalyse. 

11-08-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Polyfarmacie bij ouderen

In deze e-learning wordt ingegaan op hoe u veilig medicatie voor oudere patiënten kunt combineren, welke controles er nodig zijn en hoe u samen met de apotheker de hele keten van voorschrijven tot slikken veiliger kunt maken.

02-12-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Urineweginfecties

Kaderhuisarts Urogynaecologie Doreth Teunissen neemt de huisarts, aan de hand van casuïstiek, mee in de diagnostiek en behandeling van urineweginfecties.

06-10-2015 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

NSAID: Goed idee?

In deze nascholing gaan we dieper in op het werkingsmechanisme, de mogelijke bijwerkingen en interacties van NSAID's, om uiteindelijk te komen tot een duidelijk en bruikbaar advies voor de dagelijkse praktijk.

17-09-2014 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Overgewicht bij kinderen

Hoe kunt u als huisarts kinderen en jongeren met overgewicht het beste begeleiden? 

05-04-2016 | Huisartsgeneeskunde | E-learning

Astma onder de loep

In deze e-learning wordt de herziene NHG Standaard Astma besproken door Jan Rauws (kaderarts astma/COPD) en Hans in ’t Veen (longarts). 

GlaxoSmithKline
Beeldrechten